Żuławka Sztumska położona na wzniesieniach Żuławy Malborskiej ma korzenie w osadnictwie Prusów, kiedy miejscowość była warownią plemienną. 7 lutego 1249 roku układ pokojowy prusko-krzyżacki zobowiązywał Prusów do wybudowania 13 kościołów; w tej grupie znalazła się pierwsza świątynia żuławska, zapewne drewniana. Proboszcz z Żuławki Arnold był świadkiem spisanego 18 marca 1249 roku dokumentu. Wieś lokowana w 1288 roku przez komtura dzierzgońskiego Helwika Goldbacka została ponownie ulokowana w 13 czerwca 1354 roku przez wielkiego łowczego zakonnego Konrada Brunigsheima. Czas wojen zaznaczył się zniszczeniami miejscowości i kościoła w latach 1411, 1629 i 1659. Parafia zachowała katolicką tradycję pomimo reformacji. Przesiedlenia ludności po 1945 roku spowodowały zarówno emigrację autochtonów,jak i wyjazd do Niemiec proboszcza ks. Brunona Bischoffa. Posługę duszpasterską w 1945 roku podjął proboszcz Zwierzna ks. Franz Thidigk. W 1950 roku administrację Żuławką przejął proboszcz Krzyżanowa i dopiero w 1956 roku biskup warmiński ustanowił tutaj proboszcza ks. Kazimierza Pacewicza. W latach 1963-2007 duszpasterstwo prowadził proboszcz ks. kanonik Stanisław Mrozik który w parafii obchodził kolejne jubileusze a 5.VI.2005 50-cio lecie kapłaństwa. Obecnie posługą wiernym służy proboszcz ks. dr Waldemar Joniak, 1.VIII 2007 ustanowiony przez ordynariusza elbląskiego biskupa Jana Styrnę.
Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela został wzniesiony w latach 1325-50 jako murowana salowa świątynia opięta szkarpami. W 1647 roku odnowiono prezbiterium, w roku 1666 została zwalona wieża i sklepienia. Renowację przeprowadzili Knebel i B. Ranisch w latach 1695-96, a malowanie stropu zrealizowano w 1700 roku. 31 października 1700 roku biskup chełmiński Jerzy Potocki konsekrował świątynię dodając kościołowi tytuł Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W pocz. XVIII wieku proboszcz Kazimierz Szczepański pełniący funkcję dziekana lubawskiego fundował ołtarze i wyposażenie wśród którego na szczególną uwagę zasługuje krzyż z wyjątkowymi inkrustacjami ukazującymi motywy męki Pańskiej. Fundatora zmarłego 11 października 1718 roku upamiętnia epitafium w prezbiterium kościoła. W 1888 roku założono na wieży nowy hełm. Kolejne remonty kościoła przypadły na lata 70. XX wieku, wykonano wtedy m.in. dren wokół kościoła.
Obecnie świątynia emanuje pięknem zabytków, wołając o konserwatorską troskę do nowego administratora. Dziedzictwo zakorzenione w donacji Prusów, z hojnością realizowane przez proboszczów w dobie baroku, dziś cieszy artystyczną klasą i teologiczną głębią, wprowadzając wiernych w świat wiary w Jezusa Chrystusa

Ołtarz główny

Święta

Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
17042

Dzisiaj jest

piątek,
01 marca 2024

(61. dzień roku)

Zegar