Ołtarz główny

     Jasna, stara wieś Prusów lokowana w 1289 roku przez komtura dzierzgońskiego Helwika Goldbacka została ponownie ulokowana w 13 czerwca 1354 roku przez wielkiego łowczego zakonnego Konrada Brunigsheima. Już w pierwszej lokacji został udotowany kościół. W latach 1320-30 wzniesiono ceglaną świątynię, która w pierwotnym kształcie przetrwała do dziś. Zniszczenia w 1411 i 1628-29 roku zatarły remonty przeprowadzone w latach 1827, 1880-82, 1908, 1975-79. Kościół zachował katolicką ciągłość pomimo protestanckiego epizodu w okresie potopu szwedzkiego. W 1945 roku duszpasterstwo w tej filii podjęli proboszczowie Zwierzna, od 1956 roku biskup warmiński włączył kościół w Jasnej do parafii w Żuławce Sztumskiej. W latach 1963-2007 duszpasterstwo prowadził proboszcz ks. kanonik Stanisław Mrozik, a obecnie posługą wiernym służy proboszcz ks. dr Waldemar Joniak.
Kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej z patronami drugorzędnymi św. Apostołami Szymonem i Judą Tadeuszem jest świątynią salową opiętą skarpami, przykrytą dwuspadowym dachem, z zachodnią masywną wieżą i prezbiterium przekrytym sklepieniem gwiaździstym. Wspaniałe wyposażenie barokowe dodaje kościołowi splendoru. Ołtarz główny zyskał błogosławieństwo papieża Piusa VI w latach 1790 i 1798. To późnobarokowe dzieło z obrazem Trójcy Świętej dopełniają medaliony z wyobrażeniami świętych: Antoniego, Jana Chrzciciela, Rocha, Jana Nepomucena, Jana Ewangelisty i Franciszka Ksawerego oraz bujny ornament akantowy. Ołtarz boczny stanowi nastawa z akantowym ażurowym ornamentem wokół obrazu św. Anny Samotrzeć, pędzla gdańskiego malarza Bartłomieja Strobla, z ok. 1640 roku. Ołtarz św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, manierystyczny, dopełnia późnorenesansowy obraz Madonny Apokaliptycznej, a w zwieńczeniu unikatowe przedstawienie Chrystusa Pantokratora. Ambona późnobarokowa z galerią figur Ewangelistów i Ojców Kościoła wspiera się na postaci Mojżesza trzymającego tablice dziesięciorga przykazań. W tęczy, na belce ustawiona została grupa rzeźbiarska Ukrzyżowania.
W prezbiterium zwraca uwagę barokowy obraz Męki Pańskiej z symultanicznym wyobrażeniem Jezusa w ciemnicy i biczowania.
Chrystus staje przed wiernym w kościele w Jasnej w wizerunku Dziecięcia, w obrazie męczeństwa i chwale Trójcy Świętej

Święta

Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10728

Dzisiaj jest

piątek,
01 marca 2024

(61. dzień roku)

Zegar