1933 – w okręgu sztumskim w wyborach 40 % poparcie uzyskuje NSDAP Adolfa Hitlera. Niemal wszyscy mieszkańcy to chrześcijanie a zbrodniczy program jest znany z „Mein Kampf”.

1939 – 1945 – II wojna światowa, biorą w niej udział żołnierze z Posilge. W 1939 roku wieś liczy 965 mieszkańców. Ostatnim niemieckim proboszczem od 15 VII 1942 roku był ks. Brunon Bischoff.

1941 I – w pałacu w Brzózie koło Kozienic gestapo aresztuje męża Wandy Heydel  Wojciecha i jego brata Adama. Zostają oni zabici oni w marcu 1941 w niemieckim KL Auschwitz. Adam Heydel profesor ekonomii UJ był już wcześniej aresztowany podczas Sonderaktion Krakau i od listopada 1939 do lutego 1940 był więziony w KL Sachsenhausen.

1945 24 I – czołgi Armii Czerwonej w Posilge. Niemiecka kompania przeciwpancerna licząca około 140 żołnierzy broni drogi Posilge – Notzendorf (Krzyżanowo). Sowieci zabijają około 15 mieszkańców. Śmiercią tragiczną giną Elżbieta Fago z domu Baran wraz z synkiem Wolfgangiem, pochowani we wspólnej mogile na przykościelnym cmentarzu.

1945 – Żuławka po 173 latach powraca do Polski.

1945 – 1947 – napływają osadnicy min. z Wołynia, Nowogródczyzny, Kielecczyzny, Lubelszczyzny, Mazowsza, Pomorza, Podlasia i okolic Przemyśla. Jako jeden z pierwszych osiedla się Władysław Kraszewski wraz z żoną Zofią. Osadnik wojskowy odznaczony Virtuti Militari, pochodzący z miejscowości Optowa koło Kostiuchnówki na Wołyniu. Od jego osoby bierze nazwę Góra Kraszewskiego, znana wszystkim z zimowej jazdy na sankach.

1945 – 1947 – posługę duszpasterską pełni w Żuławce ks. Franz Thidigk ze Zwierzna. W czasie I wojny światowej kapelan wojskowy odznaczony Żelaznym Krzyżem.

1945 – 1952 –  po odebraniu przez komunistów majątku w Śmiełowie Maria z Donimirskich Chełkowska wraz z mężem Józefem osiedlają się na resztówce w  Telkwicach, gdzie prowadzą gospodarstwo rolne. Dostają z funduszu UNRRA cztery konie – dwie kasztanki oraz siwego i karego. Mimo podeszłego wieku gospodarują na 20 hektarach a następnie przenoszą się do Krakowa. Józef umiera w 1954 a Maria w 1960 roku. Pochowani zostają na krakowskim Salwatorze.

1946 – na naszym terenie walczy o wolną, niepodległą Polskę 5 Brygada Wileńska mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” . 3 VI szwadron „Zeusa” rozbraja posterunek MO i sowiecką centralę telefoniczną w Dzierzgoniu.

1948 – 1950 – parafią opiekuje się ks. Teofil Chrobak ze Zwierzna.

1949 II – IX – duszpasterzem ks. dr Jan Obłąk, późniejszy biskup warmiński.

1949 – pracę w Szkole Podstawowej rozpoczyna małżeństwo nauczycieli  Franciszka i Józef Parzych.

1950 – 1956 – administratorem parafii ks. Bolesław Dobkowski z Krzyżanowa.

1955 – święcenia kapłańskie ks. Władysława Chełkowskiego salezjanina, urodzonego 13 III 1928 w Telkwicach, syna Emilii i Franciszka.

1956 Boże Narodzenie – ks. Kazimierz Pacewicz jako proboszcz obejmuje parafię Żuławka.

1956/1957 – rozwiązanie kołchozu, który liczył maksymalnie 26 członków. W gromadzie Żuławka było ponadto 52 gospodarzy indywidualnych i 44 działkowców.

1957 – renowacja barokowych ołtarzy i ambony.

1959 – umiera Wanda Heydel, odznaczona papieskim krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice. Na Cmentarz Salwatorski w Krakowie odprowadza ją ks. biskup Karol Wojtyła. Dzieci Wandy Teresa z Heydlów Życzkowska, Zdzisław i Andrzej związani byli z duszpasterstwem akademickim i uczestniczyli w wyprawach kajakowych i górskich z „Wujkiem” czyli z przyszłym Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

1962 17 VI – w Ołtarzewie święcenia kapłańskie przyjmuje ks. Andrzej Chełkowski pallotyn. Urodzony 1 XII 1929 w Telkwicach, syn Emilii i  Franciszka. Ks. Andrzej pracował w Poznaniu, Częstochowie, Paryżu oraz był misjonarzem w Rwandzie. U schyłku życia był dyrektorem Archiwum Prowincjonalnego w Ząbkowicach Śląskich.

1963 III – IV – administratorem ks. Stanisław Zając. ?

1963 IV – VI – administratorem ks. Edward Ewczyński.

1963 VIII – proboszczem zostaje ks. Stanisław Mrozik.

1963 – budowa agronomówki, którą obejmuje inż. Władysław Maczyszyn.

1969 – 1970 – prace remontowe – wzmocnienie fundamentów, skarp i murów świątyni.

1972 17 VII – biskup warmiński Józef  Drzazga wydaje dekret o obdarzeniu kościoła parafialnego odpustem zupełnym. Darowanie doczesnej kary za grzechy można uzyskać w święto patronalne św. Jana Chrzciciela 24 VI, w uroczystość Matki Boskiej Anielskiej 2 VIII, w Dzień Zaduszny 2 XI (wyłącznie dla dusz w czyśćcu cierpiących).

1973 17 – 24 VI – niezapomniane misje święte prowadzone przez ojców redemptorystów. Postawienie nowego, orientowanego krzyża misyjnego przed kościołem.

1974 – organomistrz Edward Kanennberg z Grudziądza przywraca świetność brzmienia organom.

1977 14 V – wizytacja ks. biskupa Jana Władysława Obłąka, który jako kapłan pracował w naszej parafii. Ekscelencję w imieniu parafian witają Emilia Maczyszyn i Gerard Zabłoński. Udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania.

1977 – na emeryturę odchodzi wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej Józef Parzych. Stanowisko obejmuje Ryszard Oleszczak.

1977 IX – przejazd wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. W peletonie przemknął dobry w jeździe na czas Tadeusz Mytnik.

1978 VIII – redukcja klas w szkole z dotychczasowych ośmiu do trzech. Początek likwidacji Szkoły Podstawowej w Żuławce.

1980 VI – jubileusz 25 lat kapłaństwa ks. Stanisława Mrozika.

1980 VIII – ulotki z 21 postulatami MKS wywieszone zostają na słupie telefonicznym koło starej szkoły i kiosku Ruchu.

1981 – święcenia kapłańskie o. Jana Opala misjonarza klaretyna, chrześniaka sołtysa Żuławki Jana Opala.

1981 13 XII niedziela – stan wojenny, czołgi na ośnieżonych drogach Żuławki. Pierwszy pojawia się podczas porannej Mszy świętej około godziny 9.

Internowany zostaje Rektor Uniwersytetu Śląskiego profesor fizyki August Jan Teodor Ignacy Chełkowski. Urodzony w Telkwicach 27 II 1927, syn Franciszka i Emilii z domu Mieczkowskiej.

1982 zima – na przystanku PKS pojawia się napis KOMUNIZM ZGINIE REŻIM UPADNIE.

1982 – święcenia kapłańskie o. Wiesława Przybysza franciszkanina, Msza prymicyjna

1986 IV – pierwsza parafialna piesza pielgrzymka do Świętego Gaju pod przewodnictwem ks. Stanisława Mrozika.

1986 14 XII – święcenia kapłańskie ks. Ireneusza Sokalskiego.

1987 20 I – Matka Boża Jasnogórska w Obrazie Nawiedzenia gości w naszej parafii.

1989 V – podczas kampanii wyborczej do parlamentu w świetlicy OSP z mieszkańcami spotyka się dr Jarosław Kaczyński, premier RP 2006 – 2007.

1989 4 VI – senatorami z listy „Solidarności” zostają w województwie elbląskim Jarosław Kaczyński a w województwie katowickim August Chełkowski.

1989 – święcenia kapłańskie o. Krzysztofa Sikory misjonarza klaretyna.

1989 IX – na Zydlągu rozbija się wojskowy MiG 21.

1990 27 V – pierwsze wolne wybory samorządowe w III RP, radnym zostaje ogrodnik Mieczysław Pieczarka.

1991 – 1993 – podczas II kadencji, senator August Chełkowski pełni urząd Marszałka Senatu RP. Zasiada również w Senacie w czasie III i IV kadencji do 1999 roku.

1992 25 III – Jan Paweł II bullą „Totus Tuus Poloniae Populus” ustanawia diecezję elbląską.

1993 9 – 16 V – parafialne misje święte.

1994 3 XII – konsekracja kaplicy św. Stanisława Kostki w Bukowie.

1998 –  prof. August Chełkowski otrzymuje z rąk arcybiskupa katowickiego Damiana Zimonia nagrodę „Lux ex Silesia”.

1999 31 X – umiera prof. August Chełkowski. Uczciwy Człowiek.

2003 3 V – wizytacja kanoniczna parafii przez ks. Biskupa Józefa Wysockiego.

2004 19 – 26 IX – odnowienie misji świętych.

2005 2 IV – do Domu Pana odszedł pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej papież  Jan Paweł II.

2005 7 IV – Różaniec i Msza święta w intencji zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II.

2005 IV – ufundowanie kraty w portalu zachodnim oraz chorągwi św. Jana Chrzciciela przez byłego ministranta i parafianina Jana Jońcę.

2005 5 VI – jubileusz 50 lat kapłaństwa ks. kanonika Stanisława Jerzego Mrozika.

2006 22 X – spotkanie mieszkańców z posłem PiS Jackiem Kurskim.

2007 31 VII – ostatnią Mszę świętą jako proboszcz Żuławki od 44 lat odprawia ks. kanonik  Stanisław Mrozik.

2007 1 VIII – proboszczem zostaje ks. dr Waldemar Joniak.

2008 – budowa polowego ołtarza na parafialnym cmentarzu.

2008 9 IX – ustawienie nowego Krzyża na cmentarzu w Żuławce.

2009 3 V – August Chełkowski odznaczony pośmiertnie przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

2009 VII - Odnowienie zakrystii i zakup nowych dębowych mebli do szat liturgicznych

2009 9 IX – zmarł pierwszy ordynariusz Diecezji Elbląskiej Ks. Biskup dr Andrzej Śliwiński.

2009 / 2010 – konserwacja obrazów stacji Drogi Krzyżowej.

2010 – renowacja parafialnego feretronu z XVII / XVIII w. Awers – Matka Boska z Dzieciątkiem, rewers – św. Jan Chrzciciel, św. Wawrzyniec i św. Kazimierz królewicz.

2010 11 IV – po niedzielnej Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lecha Kaczyńskiego, Jego Małżonki Marii Kaczyńskiej oraz pozostałych 94 ofiar sobotniej tragedii narodowej pod Smoleńskiem.

2010 IV/ V  – kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w kościele.

2010 7 IX – instalacja neobarokowych żyrandoli w kościele.

2010 16 – 19 XI – montaż zewnętrznego oświetlenia naszej świątyni.

2011 III - Przycinka koron drzew na cmentarzu parafialnym i przy Kościele od północnej strony.

2011 VI - Odnowienie elewacji zewnętrznej Kościoła

2011 22 X - Poświęcenie i zawieszenie obrazu bł. Jana Pawła II

2012 I - Przycinka koron drzew od strony południowej Kościoła

2011 IV- 2012 II - Konserwacja ołtarza południowego

2012 V - Postawienie Krzyża Misyjnego po zachodniej stronie Kościoła

2012 V 27- 31 - Misje Święte prowadzone przez ojców paulinów

2012 V 30 - 31 - Nawiedzenie Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

2012 X 01 - Rozpoczęcie peregrynacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po rodzinach naszej Parafii

2012 VI - XI - Konserwacja ołtarza północnego i ambony

2013 V - VII - Konserwacja więźby dachowej, położenie nowej ceramicznej dachówki oraz odgromienia i rynien

2015 III - IV - Położenie nowych polbrukowych alejek na parafialnym cmentarzu w Żuławce Szt.

2016 VI 12 - Obchody 800-lecia Parafii w Żuławce Sztumskiej - postawienie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Ceremonii przewodniczył ks. biskup Jan Styrna.

2017 IX/ 2018 II  - Konserwacja i restauracja ołtarza głównego p.w. Wniebowzięcia NMP

2018 II - Restauracja i konserwacje zabytkowej Monstrancji 

2018 IV - V - Wymiana poszycia dachowego na plebanii

2018 VII - Położenie dywanu chodnikowego w prezbiterium

2019 IV - Konserwacja sceny ukrzyżowania z łuku tęczowego

2020 IV - Nowy dębowy ołtarz posoborowy wraz z amboną

2020 IV - Następna część chodników na cmantarzu w Żuławce Szt.

2021 IX - Konserwacja i renowacja epitafium ks. Kazimierza Szczepańskiego

Święta

Piątek, II Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9466

Dzisiaj jest

piątek,
01 marca 2024

(61. dzień roku)

Zegar