SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Chrzest dziecka należy zgłosić najpóźniej 14 dni przed uroczystością.

Zgłaszający Chrzest powinien przynieść:

·         akt urodzenia dziecka z USC

·   dane rodziców chrzestnych (wiek i adres) oraz zaświadczenie z ich parafii, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (nie wystarczy przynieść zaświadczenie o bierzmowaniu). Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego, a także ci z młodzieży, którzy nie uczestniczą na katechizację i nie ukończyli 16 roku życia. Osoba ochrzczona, ale innego wyznania może być tylko świadkiem chrztu św. 

Na ceremonię chrztu św. należy ze sobą przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę chrztu św. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii należy uzyskać stosowne pozwolenie od Ks. Proboszcza ze swej parafii.

 

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

 

 Narzeczeni  zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej trzy miesiące  przed planowanym ślubem.

 

        Potrzebne dokumenty:

·       Świadectwa chrztu św. z aktualną datą (adnotacja o Bierzmowaniu) nie starsze niż trzy miesiące.

·       Dowody osobiste.

·       Świadectwa katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

·       Zaświadczenie o odbytym kursie przedmałżeńskim.

·       Trzy egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzającego brak cywilnych przeszkód do zawarcia małżeństwa ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe).

·       Zaświadczenie o odbytych spotkaniach w Poradni Rodzinnej   

·       Dane świadków. (imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania)

 

SAKRAMENT CHORYCH:

 W nagłych przypadkach należy wezwać kapłana o każde porze.

Święta

Środa, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
6848

Dzisiaj jest

środa,
01 lutego 2023

(32. dzień roku)

Zegar